นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของแอพลิเคชั่นและครอบคลุมถึงการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้งานแอพลิเคชั่น เราจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมให้ใช้ข้อมูลไว้ตามข้างล่าง


การใช้งานฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์

เรามีการใช้งานฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ เช่น กล้อง,ไมโครโฟน,รายชื่อ,สถานะเครื่อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการทำงานของแอพฯ มีประสิทธิภาพ


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ของเราทั้งหมด


ข้อมูลอุปกรณ์

เราจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น ระบบปฏิบัติการ ชื่ออุปกรณ์ ชื่อรุ่นอุปกรณ์ หมายเลข IMEI หมายเลข Serial ที่อยู่ IP บัญชีผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ ประเทศ และอื่นๆ จะถูกนำมาใช้ สำหรับการให้บริการที่ดีขึ้นและเพื่อระบุตัวตนและการป้องกันของการใช้บริการในทางที่ไม่เหมาะสม


ข้อมูลตำแหน่ง

เมื่อคุณอนุญาตให้เข้าถึง บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในแอพนั้นๆ ผู้พัฒนาแอพหรือเครือข่ายโฆษณาอาจมีการจัดเก็บหรือส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณ เพื่อบริการที่ดีของแอพ หรือเพื่อจัดให้มีโฆษณาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับคุณ


โฆษณาภายในแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นของเรามีโฆษณาจากผู้สนับสนุน เช่น Admob, facebook, StartApp หรือเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจกับผู้ใช้งาน


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เริ่มใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563